Zakład opiekuńczo-leczniczy to miejsce, gdzie udzielana jest całodobowa, fachowa pomoc osobom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności
i niezależności. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego kierowane są osoby:

 • chore, wymagające całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, które powinny kontynuować leczenie;
 • niewymagające hospitalizacji na oddziale szpitalnym, które w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymały 40 punktów lub mniej

Świadczenia realizowane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym obejmują:

 • świadczenia udzielane przez zespół lekarzy specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii i rehabilitacji,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • badania diagnostyczne,
 • transport,
 • opiekę psychologa,
 • konsultacje logopedyczne,
 • 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację (dieta dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta, każdy z podopiecznych uzyskuje pomoc przy karmieniu),
 • pokoje 2, 3 i 4 osobowe,
 • rehabilitację ogólnousprawniającą w zakresie:
  • fizykoterapia: światłolecznictwo (laser, lampa Solux i FotoVita), ultradźwięki, inhalacje, masaż częściowy, masaż kręgosłupa, masaż wodny stóp,
  • kinezyterapia: ćwiczenia bierne, redresje, ćwiczenia oporowe, wolne w odciążeniu i krążeniowo-oddechowe, ćwiczenia metodami neurofizjologicznymi (PNF, Bobath, elementy terapii bazalnej),
 • rehabilitację polisensoryczną z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia C-Eye oraz metod neurologopedycznych, komunikacji alternatywnej, neurorehabilitacji,
 • terapię zajęciową (indywidualną i grupową),
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych,
 • edukację zdrowotną – przygotowanie pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu,
 • prowadzenie zajęć kulturalno-rekreacyjnych (spotkania z dziećmi i młodzieżą, organizacja imprez okolicznościowych, wspólne czytanie i śpiewanie, gry zbiorowe, czynności manualne),
 • uczestnictwo we mszy świętej.

Zakład nie przyjmuje Pacjentów chorych zakaźnie, chorych na Alzheimera oraz w ostrej fazie choroby psychicznej i w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej.