PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA

Pielęgniarska opieka domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Osoby te nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, aczkolwiek wymagają systematycznego nadzoru pielęgniarskiego.

Zakres usług:

  • opieka pielęgniarska
  • wsparcie rodziny
  • edukację zdrowotna chorego oraz członków jego rodziny
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, a w soboty, niedziele w ustalonych godzinach.

Usługi świadczone są na terenie miasta Częstochowy i Radomska.

pg