rehab-neurologRehabilitacja neurologiczna w Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” adresowana jest do dwóch grup pacjentów. W ośrodku przy ul. batalionów Chłopskich 117 realizowana jest rehabilitacja neurologiczna z wykorzystaniem tradycyjnych metod terapeutycznych, kierowanych do osób o znacznym stopniu samodzielności, które zachowały całkowitą lub częściową sprawność narządu ruchu. (Program ReHa Medical Neurologiczny)

W siedzibie głównej przy ul. Łukasińskiego 42/48 rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w oparciu o wykorzystanie nowatorskich metod terapii polisensorycznej dla dorosłych z zastosowaniem terapii C-Eye. Szczegółowe informacje (Program ReHa Medical Neurologiczny z terapią polisensoryczną). W placówce specjalizujemy się w rehabilitacji osób po urazie czaszko-mózgowym oraz osób w stanie śpiączki bądź minimalnej świadomości.

Rehabilitacja neurologiczna kierowana jest do osób:

   • po udarach mózgu,
   • wylewach, zatorach mózgowych,
   • po ciężkim uszkodzeniu centralnego i obwodowego układu nerwowego
   • po urazie czaszkowo-mózgowym,
   • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
   • z stwardnieniem rozsianym (SM)
   • po urazach nerwów obwodowych
   • z niedowładami wiotkimi, spastycznymi kończyn o różnej etiologii

Rehabilitację neurologiczną realizujemy także z warunkach domowych (Rehabilitacja domowa)

Rehabilitację neurologiczną  zaczyna się jak najszybciej, aby nie doszło do utrwalenia nieprawidłowych ruchów, oraz aby uniknąć ewentualnych powikłań.  Zdrowienie po incydencie mózgowym zależy od indywidualnej predyspozycji pacjenta np. od przebytych chorób, czy też zdolności regeneracyjnych układu nerwowego. We wczesnym okresie ponowne uczenie się i proces zdrowienia przebiega w dużej mierze w sposób przypadkowy. Ośrodkowy układ nerwowy poprzez reorganizację i w wyniku schodzenia obrzęku i stanu zapalnego wokół ogniska udaru przejmuje powoli swoje funkcje. Dlatego w tym okresie niezwykle ważne jest, aby odpowiednio i ciągle ćwiczyć.

Bardzo istotne jest prawidłowe ułożenie ciała chorego, zwłaszcza w ostrym stadium udaru. Zapewnienie prawidłowej pozycji pomaga:

   • zapobiegać zniekształceniom mięśniowo-kostnym,
   • zapobiegać powstawaniu odleżyn,
   • zapobiegać problemom układu krążenia,
   • wysyłać prawidłowe sygnały do mózgu, kontrastujące z tymczasowym brakiem bodźców czuciowych, spowodowanych udarem,

INFORMACJA: