Programy ReHa Medical zostały przygotowane z myślą o tych osobach, które wymagają przede wszystkim intensywnej rehabilitacji oraz częściowej pomocy w czynnościach dnia codziennego. Program ReHa Medical obejmuje całodobową opiekę pielęgniarską, specjalistyczną opiekę lekarską i badania diagnostyczne w odróżnieniu od programu ReHa Uzdrowisko, gdzie opieka medyczna nie jest zapewniona, a pacjent jest całkowicie samodzielny. Programy ReHa Medical realizowane są przy ul. Batalionów Chłopskich 117 w Częstochowie. Wyjątek stanowi Program ReHa Medical Neurologiczny z terapią polisensoryczną, który realizowany jest przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie i dedykowany jest osobom po świeżych incydentach neurologicznych, które wymagają opieki i pielęgnacji. W ośrodku przy ul. Batalionów Chłopskich 117 realizowany jest Program ReHa Medical Neurologiczny kierowany wyłącznie dla pacjentów, którzy osiągnęli wysoki poziom samodzielności.

Przeciwwskazania do pobytu w ramach Programów:

  1. Ostre stany zapalne,
  2. Ostra niewydolność krążeniowo – oddechowa,
  3. Niestabilna choroba wieńcowa,
  4. Niewyrównana cukrzyca,
  5. Niezakończone leczenie onkologiczne,
  6. W trakcie innego leczenia specjalistycznego,
  7. Zmiany skórne wymagające leczenia,
  8. Osoby wymagające stałej opieki osób drugich, kwalifikujący się do leczenia w zakładach opieki długoterminowej, za wyjątkiem osób korzystających z Programu ReHa Medical Neurologicznego z Terapią Polisensoryczną, przy ul. Łukasińskiego 42/48, Cz-wa
  9. Demencja, zespół psychoorganiczny, psychozy, zaburzona percepcja,