Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. informuje o naborze dokumentów do kwalifikacji Pacjentów na nieodpłatne leczenie, opiekę i rehabilitację Pacjentów w ramach Programu „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką” - bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.

 

 

Pacjent winien spełniać wszystkie kryteria kwalifikacji w celu nieodpłatnego korzystania z udziału w Programie:

 • rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2,
 •  od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GCS),
 • pozostaje w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej,
 • charakteryzuje się stabilnością podstawowych parametrów życiowych,
 • jest stabilny oddechowo bez wspomagania mechanicznego,
 • ma ukończony 18 rok życia w dniu przyjęcia,
 • gdy czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie jest krótszy niż 6 tygodni.

Kwalifikacji dokonuje Zespół Terapeutyczny Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji Pacjenta.

Szczegółowa lista dokumentów do kwalifikacji Pacjenta dostępna jest w zakładce "opieka medyczna" / druki do pobrania na stronie www.zdrowieczestochowa.pl. Informacje dotyczące organizacji Programu dostępne są w placówkach Centrum przy ul. Łukasińskiego 42/48 i przy ul. Batalionów Chłopskich 117 w Częstochowie, pod adresem mailowym spiaczka.zdrowieczestochowa@gmail.com lub u Koordynatora Programu przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie.

W ramach programu Pacjent zostaje zakwalifikowany na leczenie, do opieki i neurorehabilitacji na okres do 12 miesięcy, w czasie których Zespół Terapeutyczny jest skoncentrowany na stosowaniu metod służących wybudzaniu, leczeniu, opiece i rehabilitacji ruchowej prowadzonej metodami neurofizjologicznymi. Przyjmujemy także Pacjentów żywionych dojelitowo, Pacjentów ze spastycznością zgodnie z kryteriami kwalifikacji.

Jako druga placówka w kraju – posiadamy sprzęt C-Eye i doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami świadomości, Pacjentami odzyskującymi przytomność i wymagającymi neurorehabilitacji oraz pracy metodami neurologopedycznymi. Doświadczona kadra specjalistów oraz wysokiej klasy sprzęt i dostępność do specjalistycznych badań pozwolą na zabezpieczenie potrzeb Pacjentów dorosłych ze śpiączką. Naszą tegoroczną nowością w staraniach o podnoszenie jakości usług medycznych dla grupy Pacjentów w śpiączce i w zaburzeniach świadomości są:

 • dodatkowe aplikacje urządzenia C-Eye,
 • badanie i diagnostyka EEG,
 • poszerzenie zakresu oddziaływań polisensorycznych o rehabilitację polisensoryczną w warunkach wodnych, czyli nowoczesny Gabinet Hydroterapii angażujący wiele zmysłów,
 • leczenie trudno gojących się ran z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego i autologicznej fibryny bogatopłytkowej.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o.,

Ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa

Koordynator Programu: spiaczka.zdrowieczestochowa@gmail.com,

tel. 508 433 366, tel. 502 482 784

UWAGA: 
Do programu będą kwalifikowane wyłącznie te osoby, których dokumentacja medyczna została wypełniona zgodnie z kryteriami kwalifikacji i przesłana drogą pocztową na adres: Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o,  ul. Łukasińskiego 42/48, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem "LECZENIE DOROSŁYCH ZE ŚPIĄCZKĄ". Wszelkie dokumenty przesłane drogą mailową, faxem nie będą rozpatrywane.