Lekarz specjalista w dziedzinie: rehabilitacja narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, balneoklimatologia, balneologia - Częstochowa

Częstochowa

Zakres obowiązków:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni medycznej
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacja w dziedzinie rehabilitacja narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, balneoklimatologia, balneologia
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z pacjentem
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę w zespole fachowców z zakresu rehabilitacji, przyjazną i koleżeńską atmosferę, elastyczny czas pracy (możliwość wzajemnego ustalenia formy umowy, ram współpracy i wysokości wynagrodzenia)
Pielęgniarka - Częstochowa

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności pielęgniarskich
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • forma zatrudnienia stała lub dodatkowa
 • przyjazne środowisko pracy
Fizjoterapeuta - Częstochowa

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • dyplom ukończenia uczelni
 • dyplom ukończenia kursów i szkoleń w zakresie metod fizjoterapeutycznych
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych
 • odpowiedzialność i wysokie standardy etyki zawodowej

Oferujemy:

 • pracę w różnych zakresach rehabilitacji medycznej

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”*

  * - Pola wymagane