Priorytetem w procesie leczenia pacjenta przez zespół specjalistów naszego ośrodka jest profesjonalizm świadczonych usług, współpraca oparta na zaufaniu i zrozumieniu oraz innowacyjność rozwiązań. Udział pacjenta w diagnostyce, terapii i planowaniu profilaktyki jest ważnym elementem gwarantującym sukces terapeutyczny.

PORADY LEKARZY SPECJALISTÓW REHABILITACJI MEDYCZNEJ

 Uzyskaj porady lekarzy specjalistów.

OCENA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Porada fizjoterapeutyczna ma kluczowe znaczenie w procesie rehabilitacji, gdyż pozwala ocenić aktualny stan układu narządu ruchu pacjenta oraz stopień zaawansowania jego dysfunkcji.

DIAGNOSTYKA USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) pozwala uwidocznić na monitorze strukturę tych organów wewnętrznych ciała, które znajdują się w zasięgu fal emitowanych przez głowicę przyłożoną do powierzchni skóry.

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

Proponujemy konsultacje kardiologiczne specjalisty z doświadczeniem klinicznym oraz szeroki zakres badań diagnostycznych.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA

pgPielęgniarska opieka domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

NEUROLOGOPEDIA

Oferujemy postępowanie logopedyczne w zakresie diagnostyki logopedycznej w oparciu o pełny wywiad logopedyczny oraz prowadzenie konsultacji i instruktaży.

PSYCHOLOGIA

Rola psychologa w pracy z pacjentem sprowadza się do działalności w obszarach diagnostycznym oraz pomocy psychologicznej

DLA PACJENTA

Informacje dla pacjentów.