Zakład oferuje całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w stanie śpiączki, minimalnej świadomości w stosunku, do których zakończono postępowanie lecznicze, którzy nie wymagają hospitalizacji, a wymagają kompleksowej opieki lekarsko – pielęgniarskiej, rehabilitacji neurologicznej, neurologopedii, nawiązania komunikacji metodami alternatywnymi, terapii polisensorycznego bodźcowaniaPacjenci trafiają do nas najczęściej z oddziałów OIOM lub innego oddziału szpitalnego.