Oferta

Rola psychologa w pracy z pacjentem sprowadza się do działalności w obszarach:

  • diagnostycznym  – w celu oceny stanu zdrowia pacjenta, jego emocjonalności, jakości życia pacjenta,
  • pomocy psychologicznej, obejmującym działania terapeutyczne, doradcze i psychoedukację (zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidualnie oraz w grupach).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *