Stymulacja   tipstim® jest zupełnie nowym urządzeniem, stworzonym by poprawiać właściwości sensomotoryczne ręki po udarze. tipstim® został stworzony we współpracy z Instytutem Neuroinformatyki (Laboratorium Plastyczności Neuronalnej) Uniwersytetu w Bochum, Niemcy. tipstim® składa się z generatora impulsów elektrycznych oraz zaawansowanej technologicznie rękawicy (tipstim® glove). tipstim® jest przetestowanym klinicznie urządzeniem i dopuszczonym wg Dyrektywy Unii Europejskiej Dotyczącej Urządzeń Medycznych (MDD) . Skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia tipstim® zostało udowodnione w badaniach klinicznych. W trakcie prowadzonych badań żaden z ich uczestników nie zgłaszał żadnych incydentów lub działań niepożądanych.

Dla kogo?  


  • Chorzy neurologicznie, po urazach mózgowo-czaszkowych, gdzie zachodzi potrzeba
    bezpośredniej stymulacji kory mózgowej dla aktywacji obszarów kory przylegających
    do obszarów zniszczonych w wyniku udaru/urazu w celu przejęcia przez nie funkcji
    komórek zniszczonych.


  • W wyniku stymulacji następuje znaczna poprawa czucia, jak i ruchomości całej ręki
Terapia jest całkowicie bezbolesna, nie powoduje działań niepożądanych i jest bardzo łatwa w użyciu. Po prostu zakładasz rękawicę tipstim® glove, podłączasz ją do generatora impulsów elektrycznych i włączasz sesję raz dziennie na 1 godzinę. Terapia nie wymaga specjalnej uwagi. Z uwagi na małe wymiary generatora impulsów terapia może łatwo stać się częścią codziennego życia i opieki domowej – nawet w przypadku ograniczeń w poruszaniu się pacjenta. W zasadzie terapia może być przeprowadzona w każdych warunkach, nawet w trakcie spaceru lub innych zajęć jak np.: oglądanie telewizji.

t i p s t im ® z o s t a ł przetestowany w badaniach klinicznych!

Więcej informacji na stronie https://www.tipstim.de/pl/