Zakład oferuje całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów żywionych dojelitowo (sonda, PEG, jejunostomia odżywcza) w stosunku, do których zakończono postępowanie lecznicze, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii czy też kardiologii, którzy wymagają natomiast kompleksowej opieki lekarsko - pielęgniarskiej i rehabilitacji.

Żywienie dojelitowe w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną diety kuchennej, wymagają długotrwałego przewidywanego dłużej niż 30 dni, podawania substancji odżywczych, tj. białka lub źródeł białka, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody, w sposób inny niż doustnie przy użyciu kompletnej diety przemysłowej. 

Żywienie dojelitowe może być zastosowane u chorych, u których wytworzono dostęp sztuczny do przewodu pokarmowego, gdyż nie jest możliwe odżywianie drogą doustną przy zachowanej czynności przewodu pokarmowego.