182017sie
Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką finansowane przez ŚOW NFZ w Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE”

Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką finansowane przez ŚOW NFZ w Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE”

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. informuje o naborze dokumentów do kwalifikacji Pacjentów na nieodpłatne leczenie, opiekę i rehabilitację Pacjentów w ramach Programu „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką” - bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.

Leczeniem mogą zostać objęci Pacjent spełniający jednocześnie wszystkie kryteria kwalifikacji:
- rozpoznanie zasadnicze ICD10: R40.2,
- od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GCS),
- pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej,
- stabilne podstawowe parametry życiowe,
- stabilność oddechowa, bez wspomagania mechanicznego,
- ukończony 18 rok życia w dniu przyjęcia,
- czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie jest krótszy niż 6 tygodni.

Kwalifikacji dokonuje Zespół Terapeutyczny Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie” Sp. z o.o. na podstawie dokumentacji Pacjenta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *