Fitness „Pauza”

dla kobiet w wieku 45-65 lat w grupach max. 5-osobowych

Harmonogram zajęć

WtorekPiątek
Godz. 18.00 – 18.45Godz. 18.00 – 18.45

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, z uwzględnieniem problemów zdrowotnych i objawów menopauzalnych. Tempo ćwiczeń dostosowane jest do grupy ćwiczących. Podczas zajęć wykorzystywane są przybory gimnastyczne (taśmy, piłki, laski, stepy, ciężarki, itp.), sprzęty sali gimnastycznej, dzięki czemu trening nigdy nie staje się monotonny.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o aktualny stan wiedzy dotyczący problemów wieku menopauzalnego.

Kobiety w okresie menopauzy skarżą się na nieodpowiednio dostosowany dla ich stanu zdrowia rodzaj i poziom aktywności fizycznej, w wynik którego czują się źle lub nasilają się objawy menopauzy. Najczęściej zgłaszaną uwagą była zbyt duża intensywność ćwiczeń, co stanowiło zbyt duży wysiłek.

CEL ZAJĄĆ „PAUZA”

  • walka z otyłością brzuszną
  • zmniejszenie objawów depresji
  • redukcja masy ciała i zawartości tłuszczu
  • ustabilizowanie aktywności fizycznej

DONIESIENIA NAUKOWE:

  • W wyniku analizy aktualnych doniesień naukowych odnotowano, że umiarkowana i duża aktywność fizyczna kobiet w okresie menopauzalnym ma znaczący, pozytywny wpływ na niwelowanie objawów menopauzy.
  • Utrzymanie należnej masy ciała w grupie kobiet w okresie menopauzalnym warunkowane jest odpowiednią wartością wskaźnika BMI oraz podejmowaniem umiarkowanej i dużej aktywności fizycznej.
  • Gwarantem podtrzymywania zdrowia jest utrzymanie poziomu aktywności fizycznej na poziomie umiarkowanym lub dużym – w zależności od możliwości danej jednostki. Niska aktywność fizyczna jest niewystarczająca do utrzymania zdrowia.
  • Obserwuje się niewielki odsetek kobiet czynnie podejmujących aktywność fizyczną w zalecanych formach i przy odpowiednim natężeniu, dlatego w ramach profilaktyki chorób charakterystycznych dla przejścia menopauzy należy podjąć wszelkie starania by zachęcić kobiety do większej aktywności fizycznej.