Masz siedemdziesiąt zasług na minutę.
Każdy twój skurcz
Jest jak zepchnięcie łodzi
Na pełne morze
W podróż dookoła świata.

(Wisława Szymborska)

 


 

rehab-kardioRehabilitacja kardiologiczna – to kompleksowe działania zmierzające do odzyskania i utrzymania optymalnej sprawności osób z chorobami układu krążenia. Leczenie pacjenta kardiologicznego ma na celu poprawę jakości życia, funkcjonalności pacjenta, ograniczenie postępów choroby oraz zmniejszenie śmiertelności wynikającej z chorób układu krążenia. Zaleca się wdrażać ją bezzwłocznie i kontynuować w sposób ciągły. Rehabilitacja dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb chorego w zależności od jego stanu klinicznego.

Cele rehabilitacji kardiologicznej:

 • ocena stanu klinicznego chorego i kwalifikacja do odpowiedniego modelu rehabilitacji,
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego,
 • zapobieganie skutkom unieruchomienia,
 • obniżenie poziomu lęku, udzielenie wsparcia psychicznego,
 • informacja o chorobie, metodach leczenia, czynnikach ryzyka i metodach ich modyfikacji
 • jak najszybsze osiągnięcie przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie obciążenia wysiłkiem fizycznym
EFEKTY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
 • poprawa sprawności psychofizycznej;
 • poprawa wydolności układu krążeniowo-oddechowego;
 • zwiększenie aktywności ruchowej w czasie wolnym;
 • zaprzestanie palenia tytoniu;
 • obniżenie wartości ciśnienia tętniczego;
 • poprawa profilu lipidowego;
 • zmniejszenie ciężaru ciała;
 • zmniejszenie insulinooporności i korzystny wpływ na metabolizm glukozy.
WSKAZANIA
 • przebyty zawał serca,
 • ostry zespół wieńcowy,
 • choroba niedokrwienna serca bez zawału,
 • wykonana przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych,
 • przeprowadzony zabieg pomostowania tętnic wieńcowych,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • kardiomiopatia,
 • wykonana implantacja rozrusznika – kardiowertera,
 • przeprowadzone chirurgiczne leczenie wad serca,
 • przebyty zabieg przeszczepu serca,
 • miażdżyca tętnic kończyn dolnych
PRZECIWSKAZANIA
 • niestabilna choroba wieńcowa,
 • nie wyrównana niewydolność serca,
 • zawał serca powikłany dysfunkcją wymagającą interwencji kardiochirurgicznej,
 • wstrząs kardiogenny,
 • spoczynkowe RR >200/100 mmHg,
 • zaburzenie rytmu serca i przewodzenia, także prowokowane ćwiczeniami,
 • zatorowość tętnicza,
 • zapalenie zakrzepowe żył,
 • brak zgody(akceptacji) i współpracy pacjenta

INFORMACJA: