O Firmie

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie”  Sp. z o. o. (COiR) to firma rodzinna, która nieprzerwanie od 1999 roku udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Z troską i życzliwością od lat dbamy o zdrowie naszych podopiecznych, mając zawsze na uwadze wysoką jakość i profesjonalizm udzielanych świadczeń.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie”  Sp. z o. o. jest pionierem udzielania świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym poza strukturami szpitala. To tutaj powstał pierwszy na terenie Częstochowy oddział dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym, żywionych dojelitowo lub pozajelitowo. W ostatnim czasie obserwuje się dużą dynamikę w rozwoju tego oddziału, jego specjalizację w kierunku specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej z terapią polisensoryczna i C-Eye oraz specjalizację w opiece nad pacjentem w śpiączce, po urazach mózgowo-czaszkowych, w stanie minimalnej świadomości czy w zespole zamknięcia, zaburzeniach świadomości, chorobach neurologicznych, wielochorobowości.

Do rozwoju świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie miasta przyczyniła się sumienna praca wykwalifikowanego zespołu pielęgniarek opieki długoterminowej, które od lat odwiedzają codziennie domy pacjentów. Placówka jest także liderem w zakresie prowadzenia rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych u pacjenta, którego stan zdrowia uniemożliwia korzystanie ze świadczeń w ambulatorium.  Od 2011 roku firma prowadzi całodobową i dzienną rehabilitację ogólnoustrojową specjalizując się w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych udostępniliśmy także poradnie specjalistyczne oraz poszerzyliśmy diagnostykę medyczną o badania USG oraz próby wysiłkowe. W 2013 roku rozpoczęliśmy realizację rehabilitacji kardiologicznej w warunkach ambulatoryjnych, natomiast od 2016 roku poszukując nowych i efektywnych rozwiązań w leczeniu trudno gojących się ran, możemy zaproponować terapię z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego. Zapraszamy także do nowo uruchomionej Bazy Terapii Estetycznych, szczególnie osoby poszukujące odprężenia, relaksu, profesjonalnych i skutecznych metod do walki z oznakami starzenia, problemami natury estetycznej. Posiadamy najnowsze technologie, bezpieczne procedury, ekskluzywne rozwiązania w procesie odmładzania i upiększania.

Potrzeby pacjentów i nasze zaangażowanie to wartości, na które stawiamy w codziennej pracy.