Ocena efektów terapii polisensorycznej z wykorzystaniem C-Eye

Na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Łukasińskiego, zgodą Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (uchwała nr KE-0254/216/2015), prowadzony jest Eksperyment Medyczny we współpracy z Zakładem Psychologii Stosowanej UM w Lublinie. Kierownikiem projektu pt. „Ocena efektów terapii polisensorycznej z wykorzystaniem C-Eye” jest Dr Karolina Kryś-Noszczyk. Badanie potrwa do czerwca 2018 roku.

Celem prowadzonego eksperymentu jest poznanie efektów terapii polisensorycznej z wykorzystaniem C-Eye w grupie pacjentów świadomych, z deficytem funkcji poznawczych.

Wstępnie zakłada się, że wielozmysłowa stymulacja jest wartościową metodą pracy, znajdującą zastosowanie w podtrzymywaniu efektów terapii metodą C-Eye, rehabilitacji neurologicznej ruchowej oraz działającą zachęcająco do podejmowania terapii lub relaksująco w czasie jej trwania. Urządzenie C-Eye jest wartościowym narzędziem w prowadzeniu terapii przywracającej utracone funkcje i umiejętności, szczególnie w grupie pacjentów, którzy utracili zdolność pisania, czytania (np. porażenie, niedowład).

W wyniku wzrastającej liczby wypadków komunikacyjnych, w społeczeństwie starzejącym się powstaje pilna potrzeba poszukiwania efektywnych, nieinwazyjnych i ekonomicznych form terapii dla osób w przebiegu chorób neurologicznych, szczególnie po urazach czaszkowo – mózgowych, po udarach, wylewach, w chorobach neurodegeneracyjnych.

Opis eksperymentu:

Po zakwalifikowaniu pacjenta do grupy badawczej, uzyskaniu zgody pacjenta na udział e eksperymencie medycznym, zostanie przeprowadzony wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza autorstwa własnego, w celu potwierdzenia kryteriów włączenia do badania, pozyskania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Kolejnym etapem jest obiektywizacja podjęcia terapii metodą C-Eye (kalibracja, walidacja, ocena stanu funkcji poznawczych, emocjonalności pacjenta). W czasie pracy z urządzeniem wyniki archiwizowane są automatycznie.

W następnej kolejności przeprowadzona zostanie ocena w Skali Mini Mental State Examination - MMSE, Short Test of Mental Status - STMS oraz Clock drawing Test – CDT (Test rysowania zegara). Ważnym aspektem będzie również ocena jakości życia z wykorzystaniem kwestionariusza WHOQOL-Bref oraz ocena fizjoterapeutyczna w zakresie funkcji ruchowych. Minimalny czas i częstotliwość podejmowanej terapii kojarzonej (terapia polisensoryczna oraz C-Eye) wynosi 30 minut * 2 razy w tygodniu. Po 10 tygodniach prowadzonej terapii zostanie przeprowadzona ocena stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem skali MMSE, STMS oraz CDT, natomiast dalsza ocena prowadzonej terapii zostanie przeprowadzona w 16 tygodniu od rozpoczęcia terapii. W czasie trzech tygodni od ostatniego badania (17, 18, 19 tydzień) należy przerwać terapię, a w 20 tygodniu od rozpoczęcia przeprowadzona zostanie końcowa ocena z ponownym wykorzystaniem wszystkich wcześniej wymienionych narzędzi badawczych.

Zarchiwizowane dane zostaną opracowane metodami statystycznymi.

Grupę badanych będą stanowili pacjenci (kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 18 roku życia), przebywający pod opieką stacjonarną lub ambulatoryjną podmiotu leczniczego, w którym realizuje się terapię metodą stymulacji polisensorycznej i C-Eye.

Rehabilitacja pacjentów po przeszczepie tkanki chrząstnej

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. realizuje bezpłatną rehabilitację dla uczestników innowacyjnego przeszczepu tkanki chrząstnej w ramach programu badawczego.

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie jest jednym z kilku w Europie, w którym realizowany jest  program badawczy dotyczący skuteczności przeszczepu autologicznej tkanki chrząstnej w leczeniu ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego.

— Ta nowa metoda leczenia zapobiega pogłębianiu się uszkodzeń stawu kolanowego i w efekcie konieczności wszczepiania endoprotez — podkreśla dr Jacek Ociepka chirurg ortopeda z częstochowskiego szpitala.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. przy współpracy z głównym badaczem programu, realizuje rehabilitację leczniczą w zakresie kinezyterapii dla pacjentów po przeszczepie.

Rehabilitacja prowadzona jest pod fachowym okiem specjalistów w Częstochowie przy ul. Batalionów Chłopskich 117.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 34 333 62 00.

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,21006307,nowatorskie-operacje-w-czestochowskim-szpitalu-na-zawodziu.html

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,24642,Nowatorska-operacja-w-Czestochowie-audio-.html#.WFm58n0_aXO


Ocena efektów terapii polisensorycznej z wykorzystaniem C-Eye


 

Na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Łukasińskiego, zgodą Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (uchwała nr KE-0254/216/2015), prowadzony jest Eksperyment Medyczny we współpracy z Zakładem Psychologii Stosowanej UM w Lublinie. Kierownikiem projektu pt. „Ocena efektów terapii polisensorycznej z wykorzystaniem C-Eye” jest Dr Karolina Kryś-Noszczyk. Badanie potrwa do czerwca 2018 roku.


 

Celem prowadzonego eksperymentu jest poznanie efektów terapii polisensorycznej z wykorzystaniem C-Eye w grupie pacjentów świadomych, z deficytem funkcji poznawczych.


 

Wstępnie zakłada się, że wielozmysłowa stymulacja jest wartościową metodą pracy, znajdującą zastosowanie w podtrzymywaniu efektów terapii metodą C-Eye, rehabilitacji neurologicznej ruchowej oraz działającą zachęcająco do podejmowania terapii lub relaksująco w czasie jej trwania. Urządzenie C-Eye jest wartościowym narzędziem w prowadzeniu terapii przywracającej utracone funkcje i umiejętności, szczególnie w grupie pacjentów, którzy utracili zdolność pisania, czytania (np. porażenie, niedowład).


 

W wyniku wzrastającej liczby wypadków komunikacyjnych, w społeczeństwie starzejącym się powstaje pilna potrzeba poszukiwania efektywnych, nieinwazyjnych i ekonomicznych form terapii dla osób w przebiegu chorób neurologicznych, szczególnie po urazach czaszkowo – mózgowych, po udarach, wylewach, w chorobach neurodegeneracyjnych.


 

Opis eksperymentu:

 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do grupy badawczej, uzyskaniu zgody pacjenta na udział e eksperymencie medycznym, zostanie przeprowadzony wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza autorstwa własnego, w celu potwierdzenia kryteriów włączenia do badania, pozyskania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.


 

Kolejnym etapem jest obiektywizacja podjęcia terapii metodą C-Eye (kalibracja, walidacja, ocena stanu funkcji poznawczych, emocjonalności pacjenta). W czasie pracy z urządzeniem wyniki archiwizowane są automatycznie.


 

W następnej kolejności przeprowadzona zostanie ocena w Skali Mini Mental State Examination - MMSE, Short Test of Mental Status - STMS oraz Clock drawing Test – CDT (Test rysowania zegara). Ważnym aspektem będzie również ocena jakości życia z wykorzystaniem kwestionariusza WHOQOL-Bref oraz ocena fizjoterapeutyczna w zakresie funkcji ruchowych. Minimalny czas i częstotliwość podejmowanej terapii kojarzonej (terapia polisensoryczna oraz C-Eye) wynosi 30 minut * 2 razy w tygodniu. Po 10 tygodniach prowadzonej terapii zostanie przeprowadzona ocena stanu zdrowia pacjenta z wykorzystaniem skali MMSE, STMS oraz CDT, natomiast dalsza ocena prowadzonej terapii zostanie przeprowadzona w 16 tygodniu od rozpoczęcia terapii. W czasie trzech tygodni od ostatniego badania (17, 18, 19 tydzień) należy przerwać terapię, a w 20 tygodniu od rozpoczęcia przeprowadzona zostanie końcowa ocena z ponownym wykorzystaniem wszystkich wcześniej wymienionych narzędzi badawczych.


 

Zarchiwizowane dane zostaną opracowane metodami statystycznymi.


 

Grupę badanych będą stanowili pacjenci (kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 18 roku życia), przebywający pod opieką stacjonarną lub ambulatoryjną podmiotu leczniczego, w którym realizuje się terapię metodą stymulacji polisensorycznej i C-Eye.


 

 
 

 

Rehabilitacja pacjentów po przeszczepie tkanki chrząstnej


 

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. realizuje bezpłatną rehabilitację dla uczestników innowacyjnego przeszczepu tkanki chrząstnej w ramach programu badawczego.


 

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie jest jednym z kilku w Europie, w którym realizowany jest  program badawczy dotyczący skuteczności przeszczepu autologicznej tkanki chrząstnej w leczeniu ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego.


 

— Ta nowa metoda leczenia zapobiega pogłębianiu się uszkodzeń stawu kolanowego i w efekcie konieczności wszczepiania endoprotez — podkreśla dr Jacek Ociepka chirurg ortopeda z częstochowskiego szpitala.


 

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. przy współpracy z głównym badaczem programu, realizuje rehabilitację leczniczą w zakresie kinezyterapii dla pacjentów po przeszczepie.


 

Rehabilitacja prowadzona jest pod fachowym okiem specjalistów w Częstochowie przy ul. Batalionów Chłopskich 117.


 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 34 333 62 00.


 

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,21006307,nowatorskie-operacje-w-czestochowskim-szpitalu-na-zawodziu.html

 

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,24642,Nowatorska-operacja-w-Czestochowie-audio-.html#.WFm58n0_aXO

 

 
 

 

Realizowane programy


Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. realizuje wspólnie z samorządem lokalnym programy zdrowotne dla mieszkańców miasta Częstochowy.
Od maja 2016 roku realizowany będzie program zdrowotny „REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA SENIORÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017”.

Program kierowany jest do osób, które ukończyły 65 rok życia, posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i wymagają świadczeń z zakresu rehabilitacji narządu ruchu.

W ramach programu udzielamy zabiegów rehabilitacyjnych takich jak: kinezyterapia i fizykoterapia.

Świadczenia realizowane będą nieodpłatnie w dwóch lokalizacjach na ternie miasta Częstochowy:

  • przy ul .Łukasińskiego 42/48

  • przy ul. Batalionów Chłopskich 117


Zapisy pod nr telefonu: 34 333 62 00.

ZAPRASZAMY