Sprawujemy profesjonalną opiekę medyczną dla tych, którzy na skutek ciężkiego urazu, wypadku komunikacyjnego bądź powikłań w przebiegu choroby pozostają bez kontaktu, w stanie minimalnej świadomości lub w śpiączce. To nie magia, a bodźcowanie wielozmysłowe pozwala nawiązać kontakt z pacjentem.

Czym jest śpiączka?

Śpiączka to stan braku reakcji na bodźce płynące z otoczenia, to także stan ogólnego bezruchu kojarzonego z brakiem świadomości i przytomności.

Najczęstsza przyczyną śpiączki są rozległe urazy głowy na skutek wypadku samochodowego, upadku, bądź urazu. Śpiączka może pojawić się także w przebiegu chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca.

Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” realizuje całodobową opiekę i rehabilitację  dla pacjentów w stanie śpiączki, minimalnej świadomości w stosunku, do których zakończono postępowanie lecznicze. Świadczenia kierowane są wyłącznie dla osób dorosłych, po 18 roku życia.

Praca z pacjentem odbywa się na dwóch płaszczyznach. Równolegle realizowana jest intensywna rehabilitacja oraz bodźcowanie polisensoryczne.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

  • rehabilitacje neurologiczną,
  • terapie i techniki manualne z wykorzystaniem metody PNF, Bobath dla dorosłych, a także elementy terapii bazalnej

Zadania rehabilitacji

145611122

Rehabilitacja ma za zadanie pobudzić układ nerwowy, poprawić prace układu krążeniowo-oddechowego, a przede wszystkim zminimalizować ograniczenia ruchomości w stawach.


Bodźcowanie polisensoryczne obydwa się w „sali doświadczania świata”, wzorowanej na koncepcji  snoezelen, gdzie świadomie proponowane są takie bodźce jak: aktywizowanie osób, przede wszystkim w zakresie doświadczeń zmysłami za pomocą światła, chromoterapii, muzykoterapii, odgłosów, zapachów i wrażeń dotykowych.


Jest to próba integracji wrażeń zmysłowych, próba aktywizowania obszarów asocjacyjnych mózgu. Zidentyfikowano obszary mózgu, które wydają się być istotne dla świadomości. To połączenia o charakterze czynnościowym między różnymi fragmentami kory mózgowej oraz między korą, a strukturami położonymi głębiej w  mózgu np. wzgórzem. Odpowiadają one za poznawcze przetwarzanie bodźców zmysłowych. Rozumiejąc pojęcie plastyczności mózgu, uważa się, że pobudzanie neuronów do aktywności prowadzi do utrwalania istniejących i tworzenia nowych połączeń między nimi. W gabinecie czas nie odgrywa roli, każdy pacjent ma swoje własne tempo przyjmowania określonych bodźców, postrzegania i zdobywania doświadczeń.

Metody pracy


Jedną z ciekawszych metod pracy jest innowacyjna metoda komunikacji alternatywnej za pomocą systemu C-Eye. Urządzenie C-Eye jest unowocześnioną wersją prototypowego cyberoka, które powstało w Katedrze Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dostało pierwszą nagrodę premiera za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 r. C-Eye umożliwia komunikację pozawerbalną i rehabilitację osób z dysfunkcjami neurologicznymi po udarach, stanach niedotlenienia mózgu albo urazach czaszki - opisuje dr inż. Bartosz Kunka z grupy ekspertów i wynalazców cyberoka. - To pierwsze takie urządzenie w województwie śląskim, na razie współpracujemy zaledwie z siedmioma placówkami w kraju.


Urządzenie to 20-calowy ekran na wysięgniku. Pacjent może być sparaliżowany, nie mówić, ale wystarczy, że ma sprawne choć jedno oko, aby skomunikować się z C-Eye.


Osoby w tzw. stanie wegetatywnym, z zaburzoną świadomością lub w stanie minimalnej świadomości mają wzrok zorientowany na jednym punkcie. Urządzenie śledzi ruch gałki ocznej dzięki kamerom. Daje to możliwość rozpoznania, czy pacjent celowo koncentruje na czymś spojrzenie. C-Eye odkrywa dysfunkcje neurologiczne, poprawia koncentrację i koordynację wzrokową, stymuluje funkcje poznawcze, umożliwia komunikację z otoczeniem. W rezultacie chory przestaje być zdezorientowany i bezradny, znika jego agresja będąca efektem poczucia zagubienia.


Prace naukowe dowiodły, że odpowiednia rehabilitacja w połączeniu ze stymulowaniem bodźcami zwiększa aktywność procesów regeneracyjnych i naprawczych mózgu.


Opieka nad pacjentem w śpiączce sprawowana jest w budynku przy ul. Łukasińskiego 42/48 w Częstochowie. Uczestniczy w niej zespół specjalistów w składzie: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni oraz psycholog.


Do tej pory w naszej placówce wybudziło się 5 pacjentów. Życzymy pacjentom i ich rodzinom dalszych sukcesów w powrocie do pełnej świadomości i sprawności.