Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn.zm.) przekazuje informacje poniżej  na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, w celu zapewnienia przez Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.zachowana należytej staranności w zakresie wskazanych wyżej czynności. Ponadto informujemy, że:

 • Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, 42-200, przy ul. Łukasińskiego 42/48.
 • Wypełnienie formularza kontaktowego online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. Dane te będą przetwarzane przez Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. ow celu podjęcia przez Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. ona Pana/Pani wniosek czynności związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane przez Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o podmiotom trzecim.
 • Dane przekazane wyżej opisany sposób przekazane są dobrowolnie, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności takich jak :
  - przekazanie niezbędnych informacji,
  - sprzedaż usług Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.
  - marketing usług Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o. Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz o możliwości ich poprawiania.
 • W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rejestracja@zdrowieczestochowa.pl lub zdrowie@zdrowieczestochowa.pl.
 • Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Centrum Opieki i Rehabilitacji „ZDROWIE” Sp. z o. o.
  informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.